Povídání v Rokytnici nad Jizerou s Marií Formáčkovou
Záštitu nad akcí Srdce pro seniora, v rámci které navštíví Marie Formáčková společně se zajímavými hosty řadu domovů seniorů ve středních Čechách, převzala senátorka a radní Středočeského kraje Emilie Třísková a náměstek hejtmana Středočeského kraje Dr. Ing. Jiří Peřina.
Srdce pro seniora je sérií přátelských posezení se seniory, za účasti moderátorky, spisovatelky a přítelkyně mnohých známých osobností, Marie Formáčkové. Hlavním poselstvím roadshow Srdce pro seniora je motto: „Se špatnou náladou se stárne velmi rychle...“ A právě s ambicí podpořit v České republice povědomí o stáří, o tom, co je na něm krásné i smutné a proč se oplatí projevit úctu i účast starým lidem, akce Srdce pro seniora vznikla. Organizátorem a autorem je agentura Programmatic Media, duchovním otcem její zakladatel a ředitel Roman Stolejda. www.SrdceProSeniora.cz

Povídání v Rokytnici nad Jizerou s Marií Formáčkovou Po 30.5.2016, 14:00 – 15:30

SRDCE PRO SENIORA je sérií přátelských posezení se seniory, za účasti moderátorky, spisovatelky a přítelkyně mnohých známých osobností, Marie Formáčkové.

Místo akce: Dolní Rokytnice 291, 512 44  Rokytnice nad Jizerou

Se špatnou náladou se stárne velmi rychle...


Marie Formáčková s citem a empatií moderuje každou z akcí tak, aby se v přátelské atmosféře naplnilo hlavní motto těchto akcí: „Se špatnou náladou se stárne velmi rychle...“

Program:
 
14:00 Přivítaní hostů
 
14:05 Talkshow Marie Formáčkové
 
14:30 Kulturní program zpěvačky Jany Kociánové
 
14:40 Pokračování talkshow, rozvor s zástupci seniorního domu
 
15:00 Kulturní program
 
15:10 Rozhovor s výživovým poradcem / zástupce parnera
 
15:20 Rozloučení a závěrečná píseň
 
 

 

Akce je připravována ve spolupráci s odbory sociálních věcí a pod záštitou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje.

Zpět na přehled