Poradna

Poradna

Nejčastější problémy ve stáří

26.4.2016

Se zvyšujícím se věkem doléhají na člověka nejrůznější neduhy. Nejsou to však jen nemoci a úrazy, co postihují staršího člověka. V seniorském věku se člověk setkává s různými těžkostmi, které mladého člověka nezatěžují, ale pro staršího člověka mohou představovat velkou překážku.

Aktivní stárnutí

25.3.2016

Aktivní stárnutí pojem, se kterým přišla Světová zdravotnická organizace koncem 90. let 20. století v souvislosti s problematikou celosvětového stárnutí populace. Jedná se o koncept přístupu ke stáří a seniorům, který vychází ze zásad Organizace spojených národů pro seniory a vyjadřuje potřebu změny v přístupu k otázkám začleňování seniorů do společnosti.

Systém zdravotní a sociální péče o seniory

27.4.2016

Zdravotní a sociální péči o seniory není možné od sebe oddělovat, protože v praxi jsou často zdravotní problémy doprovázeny sociálními a naopak. Pokud tuto péči rodinní příslušníci (neformální pečovatelé) nezvládají, bývají využívány formální služby.

Víte proč senioři tak často padají?

22.4.2016

Zajímá vás, proč senioři tak často padají, a co můžeme dělat pro to, aby k pádům nedocházelo tedy jak pádům předcházet?

Přibývající věk a spánek

30.4.2016

Nejsladší není dvanáctiletý med, ale spravedlivý spánek, jak říká pan Werich v jedné ze svých pohádek. My dodáváme, že to platí pro každý věk. Co ale dělat, když se kvalita spánku v seniorském věku mění?

Pohybové aktivity ve stáří

28.4.2016

Pohybové aktivity představují jeden ze základních fenoménů lidského bytí a podílejí se na všech složkách dění moderní společnosti. Přispívají ke kvalitě života a zdraví. Jejich smyslem je fyzické, psychické i sociální zdokonalování a rozvoj člověka. Pohybová aktivita ve stáří má uklidňující efekt, zbavuje každodenního stresu, posiluje svaly, zlepšuje koordinaci, rovnováhu, reflexy a zkvalitňuje kapacitu srdce a plic. 

Jsme to, co jíme

3.5.2016

"Jsem starý, už toho tolik nepotřebuji..." Nepřipadá Vám tato fráze povědomá? Možná jí často, možná méně, slýcháte z úst seniorů ve svém okolí.